PORTFOLIO

CliCk 

"Vždy mám představu, co by to sklo mohlo udělat, když        s ním budu zacházet takhle a takhle. Připravuji mu příležitost, aby se tvářilo co nejvíce po svém. Materiál je spoluautor a já jsem až na konci."

 René Roubíček                          R.I.P.Z  J I H O - Č E C H                            G L A S S I M O                                G A L L E R Y  18 S U M M E R                                 A R T S E M E S T R                     U M P R U M  18  


G L A S S I M O                        G A L L E R Y 18                                                                           

 U M P R U M                                                       g l a s s   s t u d i o                                             p r e s e n t a t i o n.


W I N T E R                          A R T S E M E S T R            U M P R U M  18 glassimo.eu

photo by Peter Fabo

F R A G I L E

V galerii Glassimo je od 23. července do konce roku 2017 otevřena výstava Fragile, která představuje tvorbu studentů  i absolventů Ateliéru skla z pražské UMPRUM. Celkem 14 tvůrců zde vystavuje objekty na hraně volného umění a designu. Fragile je výstavou autorských projektů, které představují krásu skla, ale i rozmanitost jeho podob. Zhlédnout zde můžete různé přístupy ke sklu pro
​které​ je charakteristické nabourávání stereotypů, jež jsou se sklem spojené, propojování různých horizontů, kreativita, uvolněnost projevu, a zároveň precizní technické zpracování.

Koncept výstavy: Barbora Štefánková
      photos by Lenka Glisníková

N E W   I N S T A L A T I O N ! 18                                                                                                       

PASÁŽ ČESKÉHO DESIGNU - instalace Ivan Pokorný a František Jungvirt.


D E S I G N B L O K  2 0 1 7                                                                                                    Ateliér skla UMPRUM představí téměř roční spolupráci se značkou VEOLIA, jejíž výsledkem je kolekce 19 karaf na vodu.

 fot. Tomáš Novák 


 P A S Á Ž   Č E S K É H O   D E S I G N U 17                                                                                                         Instalace Ivan Pokorný a František Jungvirt.                                                                                            


S U M M E R                  A R T S E M E S T R    U M P R U M 17W I N T E R                A R T S E M E S T R U M P R U M 17
 Zdroj DesignMagazin.cz 

photo by Peter Fabo 

SKLO JE LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT A NĚKDY TRVÁ I PO GENERACE Glass is a love for the whole life and sometimes persists over the generations